Dairy farmer in apron standing in dairy parlour with ADF Clusters around them

Większa produktywność i wydajność pracy mleczarza

System ADF InVent automatyzuje proces higieny poudojowej, zapewniając jego lepszą jakość i powtarzalność efektów w porównaniu z wieloma innymi sposobami – co oszczędza czas, zmniejsza koszty pracy i pozwala efektywniej wykorzystywać materiały oraz zasoby.

Koszty pracy i oszczędność czasu

  • Konieczność wykonywania mniejszej ilości manualnych czynności – mniejsza pracochłonność
  • Krótszy czas dojenia
  • Możliwość zwiększenia przepustowości dojarni, czyli dojenia większej liczby krów bez dodatkowych inwestycji w rozbudowę obiektu

Efektywne wykorzystanie materiałów i zasobów

  • Precyzyjnie dobrane ilości środka do kąpieli strzyków zapobiegające jego niepotrzebnemu zużyciu
  • Niższe zużycie wody w porównaniu z typowym systemem płukania zwrotnego „backflush”

Łatwiejsza obsługa dla dojarza

  • Spokojniejsze krowy rzadziej zrzucają aparat udojowy, a więc dojarze nie muszą co chwila odrywać się od innych zadań, by założyć go ponownie
  • Dojarze osiągają większą produktywność i mają więcej czasu, by zwracać uwagę na same zwierzęta
  • Dojarze mniej chodzą po całej dojarni, co zmniejsza ich zmęczenie
  • Eliminacja konieczności wykonywania wielu powtarzalnych czynności przez dojarza, które byłyby niezbędne w przypadku ręcznego dippingu i przemywania kubków udojowych – niższe narażenie na urazy obciążeniowe układu mięśniowo-szkieletowego
  • Lekka i ergonomiczna konstrukcja aparatu udojowego

Skontaktuj się z nami