Close up of a cows nose whilst eating

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, czym są dane osobowe, jakie rodzaje danych osobowych zbieramy, w jakim celu dane te są zbierane, jak są przetwarzane i jakie prawa przysługują użytkownikom witryny w tym zakresie.

Kim jesteśmy

 

Adres naszej witryny internetowej to: www.adfmilking.com.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób spółka ADF Milking Ltd wykorzystuje i chroni wszelkie informacje przekazywane spółce ADF Milking Ltd podczas korzystania z tej strony internetowej.

Celem spółki ADF Milking Ltd jest zapewnienie odpowiedniej ochrony prywatności użytkowników witryny. W przypadku próśb kierowanych do użytkownika podczas korzystania z witryny o podanie jakichkolwiek informacji umożliwiających identyfikację użytkownika witryny zapewniamy, iż podawane w odpowiedzi informacje zostaną wykorzystane wyłącznie w sposób tu opisany.

Spółka ADF Milking Ltd może okazjonalnie zmieniać niniejszą politykę, aktualizując tę stronę. Dlatego należy okresowo sprawdzać zawartość tej strony, aby mieć pewność co do zgadzania się z wszelkimi zmianami, jakie mogą zostać wprowadzone. Niniejsza polityka wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r.

Jakie informacje zbieramy

Możemy zbierać niżej wymienione informacje:

 • imię i nazwisko oraz tytuł/stanowisko;
 • informacje kontaktowe, w tym adres e-mail;
 • informacje adresowe;
 • informacje osobiste (takie imię i nazwisko, data urodzenia itp.);
 • informacje demograficzne, takie jak kod pocztowy, preferencje i zainteresowania;
 • inne informacje istotne z punktu widzenia badań klientów i/lub przygotowywania ofert;
 • adresy IP, ponieważ umożliwiają nam monitorowanie lokalizacji użytkownika.

Co robimy z informacjami, które zbieramy

Informacje te są nam potrzebne, aby zrozumieć potrzeby naszych użytkowników i zapewnić im lepszą obsługę, a w szczególności:

 • na potrzeby ewidencji wewnętrznej;
 • do ulepszania naszych produktów i usług;
 • do okresowego wysyłania promocyjnych wiadomości e-mail o nowych produktach, ofertach specjalnych oraz z innymi informacjami, które naszym zdanie mogą być ciekawe i przydatne, na podane nam adresy e-mail;
 • okazjonalnie, również do kontaktowania się z użytkownikami w celu prowadzania badań rynkowych. Z użytkownikami możemy kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail telefonicznie, pocztą tradycyjną, za pomocą SMS-ów, wiadomości bezpośrednich oraz za pośrednictwem aplikacji społecznościowych. Dane możemy wykorzystywać do dostosowywania witryny ADF Milking do zainteresowań użytkownika.

Bezpieczeństwo

Zobowiązujemy się dbać o bezpieczeństwo powierzonych nam danych. Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do danych lub ich ujawnieniu, stosujemy odpowiednie środki fizyczne i elektroniczne oraz procedury zarządzania zabezpieczające i chroniące dane, które zbieramy w Internecie.

W jaki sposób korzystamy z plików cookie

Plik cookie to mały plik danych, który za zgodą użytkownika umieszczamy na dysku twardym jego komputera. Po wyrażeniu zgody przez użytkownika plik jest zapisywany. Pomaga on analizować ruch w witrynie internetowej, a także informuje o odwiedzeniu określonej strony. Pliki cookie pozwalają aplikacjom webowym reagować na użytkownika w zindywidualizowany sposób. Dzięki nim aplikacja webowa może dostosować swoje działanie do potrzeb i preferencji użytkownika, ponieważ zbiera i zapamiętuje takie informacje o użytkowniku.

Wykorzystujemy pliki cookie rejestrujące ruch w witrynie, aby wiedzieć, z jakich jej stron korzystają użytkownicy. Pozwala nam to analizować dane o ruchu w witrynie i ulepszać witrynę, tak aby była lepiej dopasowana do potrzeb klientów. Zbierane informacje wykorzystujemy jedynie do analiz statystycznych, po czym dane te są usuwane z systemu. Ogólnie pliki cookie pozwalają nam dostarczać lepszą witrynę użytkownikom, umożliwiając śledzenie, które strony okazują się przydatne dla użytkownika, a które nie. Plik cookie w żaden sposób nie daje nam dostępu do komputera użytkownika ani danych użytkownika innych niż te, na których udostępnienie użytkownik wyraża zgodę.

Użytkownik może wyrazić zgodę lub odmówić wyrażenia zgody na używanie plików cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zwykle można zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby ta odrzucała pliki cookie (jeśli takie zachowanie jest preferowane). Należy jednak pamiętać, że takie ustawienia uniemożliwią korzystanie z pełnej funkcjonalności naszej witryny internetowej. Nasza witryna do prawidłowego działania wymaga włączonej obsługi plików cookie.

Łącza do innych stron internetowych

Nasza witryna może zawierać łącza do innych interesujących stron internetowych. Jednak w przypadku skorzystania z takiego łącza i opuszczenia naszej witryny należy mieć na uwadze, że nie sprawujemy żadnej kontroli nad innymi stronami. Dlatego zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialność za ochronę oraz prywatność jakichkolwiek informacji udostępnianych przez użytkownika w trakcie korzystania z takich innych stron internetowych – strony takie nie podlegają postanowieniom niniejszej polityki prywatności. Użytkownik powinien zachować ostrożność oraz zapoznać się z polityką prywatności obejmującą takie inne strony internetowe.

Kontrolowanie swoich danych osobowych

Użytkownik może zdecydować o ograniczeniu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w następujący sposób:

 • Każdorazowo w przypadku prośby o wypełnienie formularza w witrynie należy poszukać pola, które można zaznaczyć, aby wskazać, że użytkownik nie wyraża zgody na wykorzystywanie podawanych informacji przez jakiekolwiek podmioty do bezpośrednich celów marketingowych.
 • W przypadku wcześniejszego wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez nas podanych danych osobowych do bezpośrednich celów marketingowych udzieloną zgodę można zmienić, pisząc do nas tradycyjnie lub pocztą e-mail na adres info@adfmilking.com.

Nie sprzedamy, nie przekażemy ani nie wypożyczymy danych osobowych użytkownika żadnym podmiotom trzecim bez zgody użytkownika, chyba że będziemy do tego zobowiązani obowiązującymi przepisami prawa. Możemy wykorzystywać dane osobowe do przesyłania informacji promocyjnych dotyczących podmiotów trzecich, które w naszym uznaniu mogą być interesujące dla użytkownika, jeśli użytkownik wyrazi zgodę na takie działanie.

Użytkownik może wystąpić o udzielenie informacji o zgromadzonych przez nas danych osobowych użytkownika na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 1998 r. (Data Protection Act 1998). Aby otrzymać kopię zgromadzonych przez nas danych osobowych, należy napisać na adres:

ADF Milking Ltd, 1 Camelia Court, Shellbridge Road, Slindon, West Sussex, Anglia, BN18 0LT.

W przypadku stwierdzenia, że jakiekolwiek dane zgromadzone przez nas na temat użytkownika są nieprawidłowe lub niepełne, prosimy o pilny kontakt pisemny lub e-mailowy na wyżej podany adres. Bezzwłocznie poprawimy wszelkie nieprawidłowe informacje.