OPINIA NIEZALEŻNEGO EKSPERTA

„W przypadku systemu ADF InVent zaobserwowano istotną poprawę stanu strzyków, ocenianego pod kątem trzech aspektów: występowania pierścieniowej opuchlizny, niedrożności, zmiany barwy" IAN OHNSTAD, The Dairy Group, Specjalista w zakresie technologii dojenia o międzynarodowym uznaniu