Back

DOMINIK WOJCIECHOWSKI

Dzięki instalacji ADF InVent nie tylko zmniejszyły się przypadki mastitis w stadzie Paul Polska, ale także znacznie zmniejszono nakład pracy i czas związany z dojeniem.

10.08.22
Four men standing in milking parlour with yellow ADF milking clusters

Dzięki instalacji ADF InVent nie tylko zmniejszyły się przypadki mastitis w stadzie Paul Polska, ale również znacznie zmniejszono nakład pracy i czas potrzebny na dojenie.

Gospodarstwo Paul Polska w Polsce zostało założone w 2004 roku i – w ramach rozszerzenia produkcji zwierzęcej – w 2008 roku wybudowano obory na 1200 krów. W hali udojowej 2 x 36 side by side z szybkim wyjściem dojenie odbywa się trzy razy dziennie.

Od samego początku celem właścicieli była produkcja mleka najwyższej jakości przy jednoczesnej maksymalizacji rentowności gospodarstwa. Innowacje, wydajność oraz długowieczność, zdrowie i rentowność krów są bardzo ważnymi czynnikami w tym gospodarstwie.

Mając to na uwadze, Hubert Paul zdecydował się na najnowszy system ADF InVent, który został zainstalowany w listopadzie 2021 roku. Teraz krowy czerpią korzyści nie tylko z automatycznego dippingu strzyków i międzyudojowego płukania aparatów ADF, ale także z inteligentnej wentylacji górnej części każdej gumy strzykowej z osobna. Ponieważ podciśnienie w każdym strzyku jest indywidualnie i stale kontrolowane za pomocą ADF InVent, zapewnia on spokojniejsze krowy, mniejsze drażnienie strzyków, wyższą wydajność i szybszy wypływ mleka. „Jesteśmy absolutnie zachwyceni InVent” – mówi Hubert Paul – „W całości spełnił nasze oczekiwania! Liczba przypadków mastitis ogromnie spadła, a nakład pracy w hali udojowej został znacznie zmniejszony dzięki automatyzacji. Jednocześnie skrócono czas potrzebny na dojenie”.

Cows being milked in a herringbone milking parlour with yellow ADF clusters
Udostępnij