9/10
klientów kupiłoby nasz system
jeszcze raz i poleca ADF

8,700 cows
liczebność największego stada, gdzie podczas udoju używany jest system ADF

100
liczba punktów udojowych w największej dojarni wykorzystującej system ADF